Konkursi

Osnova uspeha "Euro 07" DOO su ambicija i rezultat rada mladih i odgovornih stručnjaka, koji zajedno, timski dele taj uspeh. Mi uvek prihvatamo  ljude sa novim idejama, koji streme ličnom usavršavanju i veruju da je uprkos preprekama uspeh moguće ostvariti.

Ako želite da postanete deo našeg tima, možete kontaktirati odeljenje "Ljudski resursi" ili poslati CV na e-mail adresu: 
konkursi@euro07.rs