Konkursi

Trenutno nema aktivnih konkursa. 

Pozivamo Vas da nam predstavite Vašu želju za zaposlenjem, u tu svrhu je potrebno da navedete konkretan sektor koji Vas interesuje kao i grad delatnosti i da pošaljete svoj CV na e-mail adresu: konkursi@euro07.rs