Auspusi

Izduvni sistem.
Izduvni sistemi na savremenim vozilima, osim zadovoljavanja normi kada je u pitanju zaštita životne sredine, imaju ulogu i u smanjenju potrošnje, buke i habanja motora.
Ponuda kompanije Euro 07 obuhvata sve elemente izduvnog sistema kao što su katalizatori, izduvni lonci, cevi, fleksibilne pletene cevi i svi prateći elementi i nosači koji omogućavaju adekvatnu zamenu originalnih komponenti.

Marke