Remenje

Razvodni sistem sa zupčastim kaišem, kao deo motora sa unutrašnjim sagorevanjem, služi da uskladi okretanje radilice i bregastog vratila kako bi se ventili otvarali i zatvarali u odgovarajućem radnom taktu. Za pokretanje pomoćnih agregata kao što su alternator, pumpa za vodu i kompresor klima uređaja koriste se klinasi i kanalni kaiševi. Većina modernih vozila za razvodni sistem koriste zupčaste kaiševe jer su pokretni delovi lakši i pristupačniji za održavanje, dok je ceo sistem dosta tiši u odnosu na razvod lancem.
Euro 07 u svojoj ponudi ima:
- Zupčaste kaiševe
- Klinaste kaiševe
- Kanalne kaiševe
Svi artikli u ponudi kompanije Euro 07 su dokazanog kvaliteta i porekla.

Marke